Straż Miejska we Włodawie swoją siedzibę miała w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Klasztornej 7. Stanisław Orzeszko, Józef Wotiuk oraz Igor Gruszecki po przemianowaniu Miejskiej Służby Porządkowej zostali pierwszymi strażnikami.
Wraz z powołaniem Straży Miejskiej przyjęto do pracy Janusza Kuryłowicza i Dariusza Kazuro. Pojazdem służbowym Straży Miejskiej była Łada.

Rok 1993 Rok 1994 Rok 1995 Rok 1996 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014  Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020