W kwietniu stan etatowy Straży Miejskiej we Włodawie zasilili Grzegorz Pryl i Tomasz Kaliszuk. Likwidacja jednostki wojskowej we Włodawie spowodowała konieczność zabezpieczenia obiektu i majątku pozostawionego przez wojsko. Strażnicy pełnili służbę całodobowo ochraniając ten obiekt przez rok.

Na czarno-białym zdjęciu podczas uroczystości 3-majowej wieniec pod pomnikiem T.Kościuszki w imieniu Rady Miejskiej składali strażnicy Igor Gruszecki i Janusz Kuryłowicz. Obok strażnicy Grzegorz Pryl i Igor Gruszecki.

W siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Klasztornej 7.

Podczas obchodu rejonu służbowego na targowicy Dariusz Kazuro, a na ul. Konopnmickiej Józef Wojtiuk.

Po raz pierwszy w Krasnymstawie rozegrane zostały zawody strzeleckie drużyn Straży Miejskich woj. chełmskiego. W dniu 23 maja drużyna strzelecka z Włodawy w składzie Dariusz Kazuro, Janusz Kuryłowicz, Igor Gruszecki, Stanisław Orzeszko i Józef Wojtiuk zajęła III miejsce. Indywidualnie II miejsce zajął Dariusz Kazuro.

Korzystając z gościnności Policjantów strzelaliśmy także w tym roku pod okiem prowadzącego strzelanie instruktora policyjnego komisarza Sławomira Borkowskiego.

Rok 1993 Rok 1994 Rok 1995 Rok 1996 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014  Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020