W dniu 07 stycznia w siedzibie redakcji czasopisma „Wspólnota” odbyło się losowanie nagród w konkursie Hondy i „Wspólnoty”. Główną nagrodę skuter m-ki Honda wygrał Józef Wojtiuk. Ponadto w konkursie tym włodawska Straż Miejska wygrała dwa kaski.

W kwietniu wystąpiono do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem na używanie pojazdu Straży Miejskiej jako pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym. Wniosek został zaakceptowany pozytywnie i samochód oznakowano.

Ważną zmianą dla Straży było ukazanie się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych /miejskich/. Wprowadzone umundurowanie obowiązuje do dziś. Na poniższym zdjęciu Komendant Dariusz Kazuro w nowym uniformie w biurze, a obok Józef Wojtiuk na służbie.

Rok 1998 to piąta rocznica powołania Straży Miejskiej we Włodawie. Uroczystości z tą rocznicą nie było, a jedynie w lokalnej prasie ukazał się artykuł o pracy włodawskiej Straży Miejskiej.
Inspektor Stanisław Orzeszko jako Honorowy Dawca Krwi otrzymał z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Na pamiątkowym zdjęciu pracowników Urzędu Miejskiego we Włodawie są również Strażnicy.

Rok 1993 Rok 1994 Rok 1995 Rok 1996 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014  Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020