W styczniu podpisany został Plan współdziałania pomiędzy Strażą Graniczną we Włodawie a Strażą Miejską. Na wakujące stanowisko w Straży Miejskiej został przyjęty w dniu 05 stycznia Antoni Kwiatkowski.

Wszyscy strażnicy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie kontroli ruchu drogowego odbyli przeszkolenie uprawniające do wykonywania czynności w zakresie kontroli ruchu drogowego. Komendant Powiatowy Policji we Włodawie na tej podstawie wydał stosowne upoważnienia.

W listopadzie Straż Miejska zmieniła swoją siedzibę. Z budynku przy ulicy Klasztornej 7 przenieśliśmy się do nowego Ratusza przy ul. Piłsudskiego 41. Otrzymaliśmy dwa pomieszczenia na parterze budynku na pomieszczenia biurowe oraz w piwnicznej części pomieszczenie socjalne z przeznaczeniem na szatnię oraz drugie pomieszczenie na magazyn broni. Zakupione zostały w maju dwa rowery górskie, które ułatwią strażnikom przemieszczanie się zwłaszcza w rejonach rzek Włodawki i Bugu.

Na zdjęciu niemal cała załoga Straży Miejskiej przed zabezpieczeniem imprezy z okazji “Dni Włodawy”.

Rok 1993 Rok 1994 Rok 1995 Rok 1996 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014  Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020