W związku ze zmianą obowiązujących przepisów odnoszących się do posiadania broni gazowej przez Straż Miejską, broń tą zdano do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Z pracy w Straży Miejskiej odszedł Antoni Kwiatkowski, a w jego miejsce 14 lipca została przyjęta Renata Rolko.

Dzięki naszym staraniom otrzymaliśmy z Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych testery do badania zawartości narkotyków w moczu.

To już 10 lat od utworzenia Straży Miejskiej we Włodawie. Na uroczystość przyjechali przyjaciele i przedstawiciele współpracujących ze Strażą instytucji, organizacji i służb mundurowych. Uroczystości odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie. Obok nagród, wyróżnień, życzeń i podziękowań strażnicy Stanisław Orzeszko, Józef Wojtiuk i Igor Gruszecki otrzymali jako rezerwiści awanse na wyższe stopnie wojskowe.

Uczestnikom Olimpiady Przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 1 we Włodawie gratulacje składali również Strażnicy Miejscy we Włodawie. Zawody odbywały się na stadionie, a przegranych nie było. Dzieciom chętnie przynosimy radość.

No tak. Ten pan po środku (na zdjęciu poniżej) to z całą pewnością Strażnik Miejski tylko niekoniecznie z Włodawy, a jego umundurowanie troszeczkę wyszło z mody. Było jednak wielu chętnych przymierzyć stalowy uniform. Niestety ta sztuka nie udała się Stasiowi Orzeszko i Igorowi Gruszeckiemu. Wymieniliśmy się jedynie środkami przymusu bezpośredniego.

W listopadzie uczestniczyliśmy w turnieju piłki nożnej Służb Fiskalnych i Mundurowych. Zajęliśmy oczywiście zaszczytne I miejsce.

Nasza współpraca z Policją nie ogranicza się jedynie do wspólnych służb, ale aktywnie udzielamy im wsparcia między innymi w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Współdziałamy także z innymi wydziałami Urzędu Miejskiego.

Rok 1993 Rok 1994 Rok 1995 Rok 1996 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014  Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020