W II zawodach strzeleckich z broni pneumatycznej o puchar Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dołhobrodach rozegranych w Hannie zdobyliśmy pamiątkową statuetkę za uczestnictwo w rywalizacji.

Nieocenione zaangażowanie całego stanu osobowego Straży Miejskiej w przeprowadzeniu i sędziowaniu zawodów szczebla powiatowego i wojewódzkigo w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego udokumentowane zostało na obszernym materiale fotograficznym.

Turniej BRD przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie.

Współpraca Straży Miejskiej i Policji nie ograniczała się w tym roku jedynie do Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale również w konkursie „Jestem Bezpieczny” i podczas zabezpieczenia uroczystości związanej z poświęceniem Kościoła pw. Najświętrzego Serca Jezusowego we Włodawie.

Urząd Miejski we Włodawie po raz pierwszy zorganizował wycieczkę zagraniczną dla swoich pracowników. Do Lwowa pojechali miedzy innymi Strażnicy Miejscy.

We włodawskiej Straży Miejskiej jest osoba szczególna. Jego zasługi w ratowaniu życia i zdrowia ludzi są nieocenione, czyny nie mają wymiaru medialnego, a dla osób, którym niesie pomoc pozostaje anonimowy. St.insp. Stanisław Orzeszko oddał honorowo ponad 65 litrów krwi. To najwięcej w powiecie włodawskim. Jest człowiekiem bardzo skromnym i mało kto wie o Jego godnej do naśladowania postawie.

W roku 1988 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za wybitne zasługi w honorowym krwiodastwie, Odznakę Honorową PCK IV stopnia w 1990 roku, III stopnia w 1995 roku i II stopnia w 2003 roku. Z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w 1998 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W tym roku Stanisław Orzeszko otrzymał tytuł Honorowy Dawca Krwi zasłużony dla zdrowia narodu.

Profesjonalnie zabezpieczone przez st.insp. Janusza Kuryłowicza skrzyżowanie ulic Okunińskiej i 1000-lecia PP z Al. J.Piłsudskiego podczas przemarszu grup festiwalowych Poleskiego Lata z Folklorem.

Rok 1993 Rok 1994 Rok 1995 Rok 1996 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014  Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020