W styczniu Burmistrz Włodawy Jerzy Wrzesień ogłosił konkurs na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej. W lutym konkurs rozstrzygnięto. Komendantem Straży Miejskiej został Sławomir Borkowski i z dniem 05 marca objął stanowisko.

Pierwsze trudności nowego Komendanta to awaria służbowego, wysłużonego już pojazdu „Polonez”, a następnie jego kasacja. Straż została bez samochodu na kilka miesięcy. W lipcu otrzymaliśmy w ramach użyczenia używanego „Poloneza” z OSiR-u.

Trwają ciągłe starania o budowę monitoringu miasta oraz zakup lub dzierżawę fotoradaru celem poprawy bezpieczeństwa naszego miasta.

Zorganizowane i przeprowadzone w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie szkolenie z zakresu posługiwania się pałką służbową typu „tonfa” przyniosło pozytywny efekt w postaci zdanego egzaminu końcowego i uzyskania zaświadczenia o możliwości używania w służbie takiej pałki przez wszystkich strażników miejskich z Włodawy.

Zrodził się pomysł zbudowania elektronicznej Kroniki Straży Miejskiej we Włodawie. Prace rozpoczęto od gromadzenia zdjęć i ustalania istotnych okoliczności z “życia”tej jednostki.

Straż Miejska we Włodawie to również reprezentacja Urzędu Miejskiego w uroczystościach i świętach. Honorowy udział i zabezpieczenie tych imprez.

W miesiącu kwietniu Straż Miejska ogłosiła konkurs pn. „Wzorowa Posesja”. Na przełomie lipca i sierpnia wyłoniono zwyciężców, a nagrody wręczono we wrześniu podczas eurofestynu pn. „Bug – rzeka, która Łączy”.

W dniu 01 lipca po długiej i ciężkiej chorobie zmarł wieloletni Komendant Straży Miejskiej we Włodawie Dariusz Kazuro.

Podczas uroczystości pogrzebowych, które odbyły się w dniu 03 lipca żegnało go wielu przyjaciół i znajomych. Nie zabrakło również dawnych współpracowników śp. Darka.

W uroczystości pogrzebowej uczestniczyły delegacje niemal wszystkich Straży Miejskich.

Kolejny raz zabezpieczaliśmy „Biegi Sobiborskie”, które tym razem, po raz pierwszy odbyły się na terenie miasta. Wyznaczoną trasę zabezpieczaliśmy przy wsparciu dwóch Policjantów i pięciu Ochotnikach Straży Pożarnej.

We wrześniu Komendant Straży Miejskiej we Włodawie Sławomir Borkowski uczestniczył w obchodach 15 -lecia Straży Miejskiej w Świdniku. Obchody te powiązane były ze spotkaniem prefektów wojewódzkich z całego kraju i zaproszonych gości, między innymi Policji Municypalnej z Czech i Słowacji. Uroczystości były znakomitą okazją do spotkania i omówienia codziennych problemów straży gminnych i miejskich z Policją, władzami samorządowymi i wzajemnej wymiany doświadczeń. Władze Świdnika przyjęły nas na uroczystej kolacji w Pałacu w Wierzchowiskach, Burmistrz Nałęczowa wysłuchał praktycznych porad i korzyści płynących z istnienia Straży na obszarze działania samorządu. Komendanci Straży w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom aktywnie udzielali się w Domu Kultury, a Komendant SM z Włodawy czytał dzieciom Kubusia Puchatka.

Z zaszczytną wizytą w Urzędzie Miejskim 8 października był Biskup ks. Prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski. W spotkaniu uczestniczyli również strażnicy.
W tym roku wspaniałą imprezą okazał się Festiwal Trzech Kultur, na który przyjechało wielu znakomitych gości świata kultury. Wszystkie spotkania i występy przyciągały ogromne rzesze zarówno najmłodszych jak też starszych widzów. Ponadto na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego często odbywają się szkolenia, w których chętnie bierzemy udział podnosząc własne kwalifikacje i wiedzę.

Tym razem mieliśmy możliwość uczestniczyć w wycieczce Urzędu Miejskiego do ziemi kłodzkiej i Pragi.

Niezapomniane wrażenia z tej wyprawy dokumentowaliśmy na fotografiach. Nieobecni mają czego żałować.

Codzienne obowiązki strażników na drodze i w szkole. Podczas kontroli kopalni piasku były również przygody.

Rok 1993 Rok 1994 Rok 1995 Rok 1996 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014  Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020