W dniu 04 stycznia 2008 roku ze służbą w Policji rozstał się dotychczasowy Komendant Powiatowy mł.insp. Stanisław Kwiecień. W uroczystości pożegnalnej uczestniczył Komendant Straży Miejskiej Sławomir Borkowski wraz z Burmistrzem Jerzym Wrześniem, którzy wręczyli odchodzącemu prezent i okolicznościowe adresy.

Na wspaniałej akcji społecznej “Cała Polska Czyta Dzieciom” zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie w nocy z 28/29 marca gromkie brawa otrzymała Renata Rolko Zastępca Komendanta Straży Miejskiej we Włodawie, która czytała “Calineczkę”. Zachwyt dzieci widoczny jest na zdjęciach.

W dniu 15 kwietnia 2008 roku delegacja z Holandii przywiozła dla włodawskich szkół dary. Strażnicy pomagali w zabezpieczeniu ruchu podczas rozładunku między innymi przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

W piątek 25 kwietnia po podpisaniu umowy związanej z zakupem fotoradaru Komendant Straży Miejskiej we Włodawie Sławomir Borkowski przekazał urządzenie strażnikom. Obecnie trwa szkolenie z wykorzystaniem urządzenia oraz oprogramowania do obróbki zdjęć. Na wydłużony weekend strażnicy będą dobrze przygotowani do ujawniania niezdyscyplinowanych kierujących. Atutem urządzenia jest możliwość rejestracji pojazdów jadących z największą prędkością wśród innych pojazdów, a identyfikacja kierowców dzięki odczytaniu numerów rejestracyjnych i uwidocznionej na zdjęciach twarzy kierowców nie będzie trudna. Urządzenie przystosowane jest także do pracy w porze nocnej bez pogorszenia jakości robionej dokumentacji fotograficznej. Zaskoczeniem dla kierowców przekraczających prędkość będzie rejestracja wykroczeń podczas jazdy, a taką możliwość to urządzenie również posiada.

W dniu 10 maja (sobota) na targowisku przy ul. Lubelskiej 52 z inicjatywy Straży Miejskiej we Włodawie miała miejsce pierwsza motoryzacyjna giełda. Opinie osób będących w tym dniu przy ul. Lubelskiej były pozytywne, a szacunkowe statystyki pierwszej giełdy to 5 sprzedanych samochodów i tyle samo skuterów. Zainteresowaniem cieszyły się również pokrowce na siedzenia.

W dniu 09 maja odbył się powiatowy etap turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego szkół podstawowych i gimnazjalnych, zaś 13 maja turniej motoryzacyjny szkół ponadgimnazjalnych. Tradycyjne Straż Miejska we Włodawie własnym zaangażowaniem wspierała działania Ogniwa Ruchu Drogowego KPP we Włodawie.

Olimpiada Przedszkolaków to wspaniała zabawa najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Straż Miejska czuwała nad bezpieczeństwem maluchów podczas przemarszu na miejscowy stadion, a także podczas powrotu dzieci do przedszkoli.

Każdego roku miesiąc maj obfituje w zabezpieczenia imprez i uroczystości. 3 maja zabezpieczaliśmy przemarsz delegacji z wieńcami i wiązankami. Po mszy z kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego pod pomnik Tadeusza Kościuszki przeszło kilkadziesiąt delegacji. Tradycyjnie w Boże Ciało, tym razem 22 maja,niezliczona rzesza wiernych uczestniczyła w procesji ulicami miasta. Strażnicy czuwali nad ich bezpieczeństwem.

W dniu 25 maja delegacja Straży Miejskiej we Włodawie w składzie Sławomir Borkowski, Stanisław Orzeszko i Janusz Kuryłowicz uczestniczyła w IV zawodach strzeleckich o puchar Komendanta Strażnicy Straży Granicznej w Dołhobrodach. Zawody odbywały się w Hannie. Nasza drużyna wśród 16 zgłoszonych zajęła III miejsce. Lepsi okazali się funkcjonariusze z ZK Włodawa - I miejsce i SSG Włodawa - II miejsce. Na zawodach byliśmy rodzinnie, co widać na niektórych zdjęciach.

Dzień Samorządowca w kalendarzu to 27 maja. Tego właśnie dnia świętowaliśmy na spływie kajakowym po rzece Włodawce z Suchawy do Adamek, a następnie piekliśmy kiełbaski na ognisku.

“Cała Polska Czyta Dzieciom” - tym razem w dniu 3 czerwca dzieciom z Przedszkola Miejskiego nr 1 we Włodawie czytali Sławomir Borkowski, Renata Rolko i Igor Gruszecki.

Spotkania szkolne z młodzieżą w okresie przedwakacyjnym to stałe zadanie włodawskiej straży. Tym razem we włodawskim “Modrzewiaku” 11 czerwca z młodzieżą spotkali się Z-ca Komendanta Renata Rolko i st.insp. Igor Gruszecki.

26 czerwca uczestniczyliśmy w szkoleniu “Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”. Zajęcia praktyczne odbywały się również z aktywnym udziałem strażników.

Ruszyła kolejna edycja Poleskiego Lata z Folklorem we Włodawie. Tradycyjnie Straż Miejska zabezpiecza imprezę zarówno podczas przemarszu jak też w trakcie koncertów poszczególnych grup. Przemarsz 15 lipca br zabezpieczali: st.insp. Stanisław Orzeszko, st.insp. Igor Gruszecki i st.insp. Grzegorz Pryl.

A to nasz nowy samochód służbowy. Pierwszy fabrycznie nowy pojazd w historii włodawskiej Straży Miejskiej.

Odwiedziny Tomasza “Wędrowniczka”

Do drzwi Komendy Straży Miejskiej we Włodawie zapukał pewien Pan. Sympatyczny mieszkaniec Leszna Tomasz Pawłowski 20 sierpnia br. odwiedził Włodawę. W Straży Miejskiej został przyjęty przez Zastępcę Komendanta Renatę Rolko. Jego pasja zaskoczyła nas wszystkich. Przemierza on kraj odwiedzając urzędy i instytucje. Imponuje wiedzą o wielu ludziach, urzędnikach i samych miejscowościach, w których był. Posiada wiele pamiątek, listów gratulacyjnych oraz materiałów promocyjnych z wizytowanych miast i wsi. Przychylni mu ludzie, a nawet on sam określa się mianem “Tomasz wędrowniczek”. My chętnie dodalibyśmy “przyjaciel wszystkich”.

 05 września swoje święto obchodził Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie. Dekoracja sztandaru szkoły Krzyżem Ludowego Wojska Polskiego, podróż wojskowo-historyczna szlakiem formowania 2 Warszawskiej Brygady Saperów, zwiedzanie Izby Tradycji, część artystyczna i ślubowanie I klas - to niektóre z części programu uroczystości, które rozpoczęły się w południe przed pomnikiem. Licznie przybyli goście uhonorowali walkę i poświęcenie żołnierzy, których brygada uformowała się w okresie II Wojny Światowej we Włodawie.

W niedzielę 21 września we Włodawie odbyły się Dożynki Wojewódzkie. Wszystko byłoby w porządku gdyby nie paskudna pogoda. Lało niemal cały dzień. Do naszych zadań należało zabezpieczenie parkingów dla gości zaproszonych. Stanęliśmy na wysokości zadania - do żadnych nieoczekiwanych incydentów nie doszło.

11 października odbyła się kolejna edycja “Biegu Sobiborskiego”. Tradycyjne uczestniczyliśmy w zabezpieczeniu biegu na terenie miasta.

 

W niedzielę 12 października miało miejsce odsłonięcie pomnika poświęconego poległym i pomordowanym żołnierzom oddziału partyzanckiego Obwodu WiN Włodawa. W uroczystości zabezpieczenej przez włodawską Straż Miejską uczestniczyli między innymi władze samorządowe, powiatowe i wojewódzkie. Nie brakowało również kombatantów i byłych partyzantów, wojskowej kompani honorowej i grup rekonstrukcji historycznej.

 

Nowy rok szkolny to również początek akcji prewencyjno-profilaktycznych z młodzieżą szkolną. Pod hasłem “Bezpieczny uczeń” rozpoczęliśmy cykl spotkań w szkołach podstawowych i gimnazjum. Uczniowie uczestniczący w spotkaniach otrzymali odblaskowe opaski na rower, które zakupiła Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dzień 15 października 2008 roku z pewnością wpisze się do historii włodawskiej straży, a przede wszystkim ten dzień długo zapamiętają przyszli strażnicy, którzy zdawali test pisemny w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w obecności całej komisji konkursowej.

W dniu 27 listopada w sali kina Włodawskiego Domu Kultury odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 50-cio lecia krwiodawstwa w Polsce. Obok uczestnictwa Komendanta Straży Miejskiej, który wręczył stosowny adres z podziękowaniami dla Zarządu Rejonowego PCK i Klubu Honorowych Dawców Krwi we Włodawie jedną z głównych postaci był starszy inspektor włodawskiej Straży Miejskiej Stanisław Orzeszko - niekwestionowany rekordzista w ilości oddanej honorowo krwi. Kolega Stanisław oddał ponad 67 litrów krwi. Uroczystość była wspaniałą okazją do złożenia podziękowań wszystkim honorowym dawcom krwi, a Stanisław Orzeszko odebrał kolejne medale za złożony przez siebie dar. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża i Przewodniczący Krajowej Rady Honorowych Dawców Krwi nadali medal 50-cio lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przyznał Medal Jubileuszowy, a Wojewoda Lubelski Henryka Strojnowska Medal Wojewody. Burmistrz Włodawy Jerzy Wrzesień wręczył list z podziękowaniami i ufundował upominek.

 

Rok 1993 Rok 1994 Rok 1995 Rok 1996 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014  Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020