Zima we Włodawie

Zasypane chodniki, większość ulic z jednym pasem ruchu. Dziesiątki telefonów i zgłoszeń do Straży Miejskiej z prośbą o przymuszenie zarządców nieruchomości o odśnieżenie.Straż Miejska we Włodawie zabezpiecza miejsca zbijania sopli i przekazuje zgłoszenia do osób odpowiedzialnych za odśnieżanie.

 

 

Zimowisko w Szkole Podstawowej nr 2

Od poniedziałku 15 lutego w Szkole Podstawowej nr 2 we Włodawie trwa zimowisko. Gry i zabawy na śniegu, zajęcia kulinarne czy bal karnawałowy to nie jedyne zajęcia dzieci. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych opiekujące się dziećmi Panie Marzena Malinowska, Renata Kostrzewska i Małgorzata Drob zaprosiły na pogadankę o bezpieczeństwie włodawską Straż Miejską. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 dzieci, a prowadzący zajęcia Sławomir Borkowski wywołał dyskusję, w której dzieci same opowiadały o czyhających na nich zimowych niebezpieczeństwach. W nagrodę wszyscy otrzymali odblaskowe zawieszki.

niecodzienne zgłoszenie

W dniu 30 marca 2010 roku o godz. 7.40 Dyżurny Straży Miejskiej przyjął niecodzienne zgłoszenie. Na placu Zakładu Energetycznego przy ul. Żołnierzy WiN we Włodawie zabłądził bóbr. Natychmiast podjęliśmy interwencję powiadamiając Powiatowego Lekarza Weterynarii, z którym wspólnie złapaliśmy przerażonego bobra, co nie było takie łatwe. Zwierzaka wypuściliśmy do rzeki Bug.

Z dniem 1 maja zmniejszył się skład osobowy włodawskiej Straży. Sebastian Polak zmienił mundur. Został funkcjonariuszem Służby Więziennej we Włodawie.

 

Zawody Straży Miejskiej

W dniu 20 maja 2010 roku we Włodawie odbyły się zawody strzeleckie Straży Miejskich i Gminnych im. Dariusza Kazuro o Puchar Burmistrza Włodawy. Przed rozpoczęciem zawodów wszyscy Strażnicy złożyli wieniec i zapalili lampki na grobie byłego Komendanta Straży Miejskiej we Włodawie Dariusza Kazuro. Strzelanie odbyło się z broni pneumatycznej, a zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach:

 

  1. Drużynowej - zwycięzcami okazali się;

1 - miejsce Straż Miejska w Radzyniu Podlaskim,

2 - miejsce Straż Miejska w Lublinie,

3 - miejsce Straż Miejska w Zamościu,

 

  1. Indywidualnie – zwyciężyli;

1 – miejsce Krzysztof Konaszewski (SM Radzyń Podlaski),

2 – miejsce Janusz Kuryłowicz (SM Włodawa),

3 – miejsce Wiesław Brzostowski (SM Lubartów),

 

  1. wśród Komendantów najlepsi to;

1 – miejsce Wiesław Gramatyka (SM Zamość),

2 – miejsce Sławomir Borkowski (SM Włodawa),

3 – miejsce Edward Cios (SM Lublin).

 

W zawodach brało udział 45 zawodników i 13 drużyn. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy.

 

 Dzień Dziecka

Obchody Dnia Dziecka połączono z oficjalnym otwarciem boiska “Orlik” przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Tłumy dzieci i młodzieży korzystali z wielu przygotowanych z tej okazji atrakcji. Straż Miejska tradycyjnie dbało o bezpieczeństwo i porządek nie tylko w rejonie imprezy, ale również na terenie całego miasta, a zwłaszcza podczas dojścia grup uczestników ze szkół i przedszkola.

 

W sobotę 19 czerwca w Okunince miał miejsce Wojewódzki Gimnazjalny Rambit Ekologiczny Włodawa 2010. W jury zasiadała Renata Rolko - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej we Włodawie oraz osobiście prowadziła konkurs pn. Ekologia a uzależnienie.

Bieg Sobiborski

Tym razem 9 października odbyła się kolejna edycja Biegu Sobiborskiego, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwali między innymi włodawscy strażnicy miejscy.

 

profilaktyczna jesień z młodzieżą

Włodawscy strażnicy miejscy tradycyjnie na początku roku szkolnego przeprowadzili cykl spotkań z młodzieżą szkolną. Tym razem w dniach 18 i 21 października odwiedziliśmy uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie oraz 27 października i 18 listopada Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy we Włodawie.

Celem prowadzonych spotkań z młodymi ludźmi było uświadomienie grożącej odpowiedzialności nieletnich wynikającej z przepisów prawa. Wyjaśniono między innymi różnice pomiędzy nagannym zachowaniem, a czynem karalnym oraz przestępstwem i wykroczeniem.

Poruszana była także tematyka narkotyków, alkoholu, papierosów i dopalaczy, zarówno w aspekcie prawnym jak też ewentualnych skutków zdrowotnych na organizm młodego człowieka i wpływu tych środków na zachowanie. Omówiono konsekwencje wynikające z nierealizowania obowiązku szkolnego (wagary, włóczęgostwo).

Na podstawie zaistniałych zdarzeń we Włodawie przybliżono problematykę bezpieczeństwa, agresji, przemocy wśród młodzieży oraz naruszania porządku publicznego i dewastacji w odniesieniu do ustawowych zadań oraz roli Straży Miejskiej przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego naszego miasta.

Z uwagi na „szczególną” młodzież w Gimnazjum Niepublicznym obok głębszego spojrzenia na kwestę odpowiedzialności prawnej strażniczka prowadząca spotkanie starała się uwrażliwić młodych ludzi, pokazać im jak „działa” empatia.

Młodzież wykazywała duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z przyszłością w odniesieniu nauki i pracy, a przede wszystkim kolizji z prawem w chwili obecnej i konsekwencjami czynów karalnych w dorosłym życiu.

 Premier odwiedził Włodawę

Z oficjalną wizytą we Włodawie 13 listopada gościliśmy Premiera Donalda Tuska. Strażnicy aktywnie uczestniczyli w zabezpieczeniu wizyty.

 

 STOP 18

W związku z nowelizacją Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w ramach akcji „STOP 18” włodawscy strażnicy miejscy 18 listopada 2010 roku „odwiedzili” sklepy i punktów sprzedaży, które usytuowane są najbliżej włodawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przypominając o wynikających z ustawy obowiązkach oraz zakazach. Z kierownikami i personelem sklepów przeprowadzono krótkie rozmowy wręczając dwustronne naklejki oraz zawieszki informacyjne o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18.

 

Rok 1993 Rok 1994 Rok 1995 Rok 1996 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014  Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020