W województwie lubelskim ferie zimowe rozpoczynają się najwcześniej. Pamiętając o bezpieczeństwie najmłodszych w dniach 13 i 14 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 we Włodawie odbyły się pogadanki z dziećmi na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu w okresie zimy. Komendant Sławomir Borkowski i Zastępca Komendanta Renata Rolko podczas spotkań z dziećmi przypomnieli zasady bezpiecznych zabaw na śniegu, ostrzegali przed ślizganiem się na lodzie w miejscach do tego niewyznaczonych (zbiornik Okopiec, okoliczne jeziora, rzeki i ich rozlewiska). Zwrócili uwagę na zagrożenia spadającego śniegu i nawisów lodowych z dachów, apelowali o właściwe ubieranie si, a także o niebezpieczeństwie ze strony przemarzniętych i wygłodzonych zwierząt.

 

SPOTKANIE W ZSZ Nr 1 i II LO

W dniu 28 stycznia o godz. 16.00 odbyło się spotkanie z młodzieżą mieszkającą w Internacie przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II LO przy ul. Modrzewskiego. Tematem prelekcji włodawskich strażników miejskich było przestrzeganie przepisów porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem zakazów palenia papierosów i spożywania alkoholu.

 

SPOTKANIE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM Nr 2

W dniach 22 marca i 5 kwietnia o pracy, zadaniach i ciekawych zdarzeniach opowiadali strażnicy w Publicznym Gimnazjum Nr 2 we Włodawie.

 

 

TURNIEJ  BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU  DROGOWEGO

          W dniu 6 maja tradycyjnie w Szkole Podstawowej Nr 3 we Włodawie odbył się powiatowy etap turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Najliczniejszą rzeszę sędziów stanowili Strażnicy Miejscy, którzy przyglądali się zmaganiom teoretycznym podczas pisania testów, sędziowali na torze przeszkód w sali gimnastycznej, a także praktycznej jeździe po miasteczku ruchu drogowego.

          Szkoły ponadgimnazjalne w turnieju motoryzacyjnym zmagały się 11 maja. Przy tzw. “Modrzewiaku” również sędziowali Strażnicy Miejscy.

 

 

KONFERENCJA I ZAWODY

W dniach 19 i 20 maja 2011 roku odbyło się szkolenie-konferencja komendantów i strażników straży miejskich i gminnych pn. Wizerunek i kierunki rozwoju Straży Gminnych/Miejskich w świetle najnowszych uprawnień oraz ich wpływ na kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności”.

Do Włodawy przyjechały Straże Miejskie i Gminne z całego województwa lubelskiego, a także dwie z województwa mazowieckiego.

Na początku spotkania uczciliśmy pamięć naszego przyjaciela, Komendanta Straży Miejskiej we Włodawie w latach 1996 – 2006 Dariusza Kazuro. Złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicz na jego grobie.

Program szkolenia przewidywał między innymi zawody strzeleckie z broni pneumatycznej imieniem Dariusza Kazuro o Puchar Burmistrza Włodawy. Rozegrane zostały trzy konkurencje: drużynowa, indywidualna i komendantów. W poszczególnych konkurencjach zwycięzcami okazali się:

 

Drużynowo;

I – miejsce Straż Miejska we Włodawie,

II – miejsce Straż Miejska w Lublinie,

III – miejsce Straż Miejska w Puławach,

 

Indywidualnie;

I – miejsce Dariusz Korona (SM Włodawa),

II – miejsce Emil Paśnik (SG Firlej),

III – miejsce Wojciech Bernat (SM Puławy),

 

Komendanci;

I – miejsce Roman Szeremeta (SG Firlej),

II – miejsce Andrzej Wronowski (SM Lubartów),

III – miejsce Jan Sprawka (SM Świdnik),

 
 
 

 

 

 

 XX-lecie STRAŻY  MIEJSKIEJ  W  ZAMOŚCIU

 

          Na zaproszenie Komendanta Straży Miejskiej w Zamościu Wiesława Gramatyki w obchodach XX-lecia zamojskiej Straży uczestniczył między innymi Komendant Straży Miejskiej we Włodawie Sławomir Borkowski. Spotkanie w Zamojskim Ratuszu miało uroczysty charakter.
 
 

Rambit Ekologiczny

Jubileuszowy X Wojewódzki Gimnazjalny Rambit Ekologiczny odbył się w dniach 2 i 3 czerwca, tradycyjnie w schronisku Krokodyl w Okunince. W szranki stanęli gimnazjaliści z województwa lubelskiego. Pięć dziesięcioosobowych drużyn zmagało się w konkursach dotyczących wiedzy ekologicznej. Nadrzędnym celem jednego z konkursów jest zapobieganie i profilaktyka uzależnień. W związku z tym, iż młodzież gimnazjalna jest w takim wieku, w którym najłatwiej wpaść w “pułapkę uzależnień”, pytania konkursowe skupiają się przede wszystkim wokół problematyki niebezpiecznych “używek”. Gimnazjaliści wykazują się wiedzą o skutkach spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania narkotyków, wskazują możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi. W JURY zasiadała Zastępca Komendanta Straży Miejskiej we Włodawie Renata Rolko, która po raz kolejny osobiści prowadziła konkurs pn. „Ekologia a uzależnienie”.

 

WYDRA

W dniu 19 września 2011 roku ok. godz. 9.00 przyjęliśmy zgłoszenie od mieszkanki ul.Okunińskiej o zabłąkanym zwierzęciu na jej posesji. Na miejscu strażnicy rozpoznali młodą wydrę, którą bez problemu schwytali w sieć i wypuścili do pobliskiej rzeki Włodawki. Ta jednak nie chciała tam pozostać i wracała w kierunku pobliskich domostw. W efekcie powiadomiliśmy o zdarzeniu pracowników Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, którzy zaoferowali pomoc i zabrali młodziutką wydrę do Parku.

 

DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

    Impreza o charakterze pikniku rowerowego dla dzieci odbyła się popołudniu 22 września 2011 roku w rejonie pomnika przy Czworoboku. Dominowały tematy bezpieczeństwa oraz praktyczne utrwalanie umiejętności jazdy na rowerze. Wszyscy uczestnicy otrzymali symboliczne upominki, a nad bezpieczeństwem młodych rowerzystów czuwał między innymi patrol Straży Miejskiej.

 

BIEG SOBIBORSKI

Kolejny Bieg Sobiborski odbył się tradycyjnie w sobotę 8 października. Włodawska Straż Miejska zabezpieczała odcinek trasy Al. J.Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Trębacką do bramy stadionu.

 

BEZPIECZNY  GIMNAZJALISTA

    Kolejne spotkania z młodzieżą gimnazjalną na początku roku szkolnego to już tradycja włodawskiej Straży Miejskiej. Z uczniami pierwszych klas Gimnazjum Publicznego nr 1 we Włodawie w dniach 24 i 25 października spotkał się Komendant Straży Sławomir Borkowski. Najważniejszymi tematami było bezpieczeństwo i profilaktyka (papierosy, alkohol, narkotyki i dopalacze), ale również nie zabrakło pytań o pracę w straży miejskiej, wandalizm, opiekę nad zwierzętami i miejski monitoring.

 

 Rusza projekt pod nazwą  “Odświeżamy nasze miasta”

W dniu 15 grudnia 2011 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie i Straż Miejska we Włodawie podpisały List intencyjny o współpracy na rzecz projektu “Odświeżamy nasze miasta” finansowany przez Światową Fundację Płuc. Projekt ten ma na celu poprawę egzekwowania i wzrost przestrzegania postanowień znowelizowanej w 2010 roku ustawy z dnia 09 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Koordynatorem krajowym projektu jest Główny Inspektor Sanitarny, a okres objęty projektem to 01.10.2011 - 30.09.2013.

Działania włodawskiej Straży Miejskiej będą koncentrowały się na działaniach zwiększających świadomość społeczną w zakresie regulacji prawnych ograniczających palenie w miejscach publicznych, skutkach zdrowotnych biernego i czynnego palenia oraz dystrybucji jednolitego oznakowania informującego o zakazie palenia.

 

KONIEC ZBIERANIA OPŁATY TARGOWEJ

W dniu 22 grudnia Rada Miasta podjęła uchwałę, która zdejmuje z włodawskiej Straży Miejskiej obowiązek pobierania opłaty targowej  w drodze inkasa. Stanowisko w tej sprawie wyraziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Najwyższa Izba Kontroli oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który jednoznacznie w wyroku z 25 stycznia 2011 roku stwierdził, że pobór opłaty przez Straż Miejską w drodze inkasa stoi w sprzeczności z ustawowymi zadaniami tej formacji. Opłatę będziemy pobierać do chwili opublikowania Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Rok 1993 Rok 1994 Rok 1995 Rok 1996 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014  Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020