ZABEZPIECZENIE

W dniu 06 stycznia 2013 roku pierwszy raz ulicami Włodawy przeszedł Orszak Trzech Króli. Strażnicy dbali o porządek i bezpieczeństwo uczestników.

 

ZABEZPIECZENIE WIZYTY PANI MINISTRY

W uroczystości oficjalnego otwarcia włodawskiej pływalni w dniu 07 stycznia br. brała udział Pani Minister Joanna Mucha, a także nasza najlepsza pływaczka Otylia Jędrzejczak i tu nie zabrakło naszych strażników podczas zabezpieczenia wizyty.

 

WIZYTA W PRZEDSZKOLU

Cała Polska Czyta Dzieciom i my także czytamy. W dniu 16 stycznia 2013 roku w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym we Włodawie Komendant włodawskich strażników Sławomir Borkowski czytał maluchom bajki.

 

DBAJMY O NATURALNE ŚRODOWISKO

Tym razem młodzież Zespołu Szkół i II Liceum we Włodawie miała okazje podczas zajęć lekcyjnych w dniu 05 lutego wysłuchać prelekcji Sławomira Borkowskiego - Komendanta Straży Miejskiej na temat ochrony środowiska. Największe zaskoczenie spowodowała informacja dotycząca czasu rozkładu odpadów.

 

PRZED FERIAMI

Tuż przed feriami zimowymi 08 lutego dzieci z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego we Włodawie wysłuchali strażników jak bezpiecznie i miło spędzać czas podczas ferii zimowych.

 

 TURNIEJ  “BRD”

W dniach 23 i 26 kwietnia włodawscy strażnicy tradycyjnie już jak co roku uczestniczyli jako sędziowie w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wieloletnie doświadczenie i znajomość przepisów sędziujących strażników przyczyniła się do sprawnego i bezstronnego przeprowadzenia turnieju.

 

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ

Niepubliczne Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy i Zasadnicza Szkoła Zawodowa we Włodawie ze względu na uczącą się tam młodzież jest miejscem szczególnym. Od kilku lat systematycznie prowadzone są tam przez włodawskich strażników zajęcia i pogadanki o charakterze profilaktycznym z uwzględnieniem odpowiedzialności za czyny karalne i przestępstwa. Takie też spotkania odbyły się w dniach 07 i 08 maja 2013 roku.

 

 WŁODAWA 23-24 MAJA 2013

Tradycyjnie włodawska straż miejska od kilku lat w maju organizuje szkolenia straży miejskich i gminnych. W tym roku z zaproszenia skorzystało 27 jednostek z całego kraju. Szkolenie tym razem zaczęliśmy nietypowo od mszy świętej z okazji jubileuszu 20 lecia utworzenia Straży Miejskiej we Włodawie. Trzech strażników tj. st.insp. Józef Wojtiuk, Igor Gruszecki i Janusz Kuryłowicz, którzy we włodawskiej straży pracują od dnia jej utworzenia z rąk Prefekta Krajowego KRKSMiG RP Artura Hołubiczko otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Od kilku lat intencją naszych szkoleń jest uczczenie pamięci byłego strażnika i komendanta Straży Miejskiej we Włodawie śp. Dariusza Kazuro. W licznym gronie złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicz na grobie Darka.

W dalszej części zgodnie z programem szkolenia przeprowadziliśmy zawody strzeleckie im. Dariusza Kazuro. Zwycięzcą zawodów okazał się Marcin Szkudziński ze Straży Miejskiej w Świdniku, 2 miejsce zajął Adam Guzik ze Straży Gminnej w Pniewach, a 3 miejsce Wojciech Bernat z Puław. W kategorii komendantów najlepszym był Paweł Bakiera z Lublina, 2 miejsce Jakub Bącal z Kraśnika, a 3 miejsce zdobył Jacek Forysiak z Zielonki. Puchar dla najlepiej strzelającej Pani zdobyła Anna Janowska ze Straży Miejskiej w Tarczynie. Drużynowo zwyciężyła Straż Miejska z Zielonki przed SM Świdnik i SM w Puławach.

 

PRZED WAKACJAMI

 26 czerwca 2013 roku, tuż przed samymi wakacjami w Szkole Podstawowej nr 2 we Włodawie strażnicy rozmawiali o bezpieczeństwie dzieci z dziećmi. Nasi milusińscy dobrze są zorientowani w tej tematyce, lecz profilaktyki nigdy nie jest za dużo.

 

BIEG SOBIBORSKI

W niedzielę 13 października odbył się XIV Bieg Sobiborski. Nad porządkiem i bezpieczeństwem uczestników tradycyjnie czuwali między innymi strażnicy miejscy.

 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA

Tradycyjnie jak co roku w pierwszych miesiącach po wakacjach włodawska straż miejska prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkolną. W dniach 17, 21 i 22 października 2013 roku na godzinach wychowawczych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 we Włodawie gościł Komendant Straży Miejskiej Sławomir Borkowski. Poruszana podczas spotkań tematyka dotyczyła takich zagadnień jak: konsekwencje wynikające z nierealizowania obowiązku szkolnego, uświadomienie odpowiedzialności za czyny karalne w aspekcie narkomanii, alkoholizmu, palenia papierosów, zażywania dopalaczy, poruszono tematykę agresji i przemocy, uzależnienia od gier i internetu, bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, przybliżono także pracę i zadania straży miejskiej. W spotkaniu wykorzystane zostały tablice przedstawiające przykłady nagannych zachowań w kontekście wynikających z nich konsekwencji.

 

Rok 1993 Rok 1994 Rok 1995 Rok 1996 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014  Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020