Profilaktyka przed feriami zimowymi

W dniu 16 stycznia 2014 roku Komendant włodawskich strażników miejskich przeprowadził pogadankę z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie. W spotkaniu podzielonym na dwie grupy uczestniczyli wszyscy uczniowie obecni w tym dniu w szkole.

 

ZJAZD SZKOLENIOWY

 

  W dniach 22 i 23 maja 2014 roku we Włodawie miało miejsce szkolenie straży miejskich i gminnych. Uczestnikami byli nie tylko strażnicy z woj. lubelskiego, ale również z innych województw. Prelegentami między innymi byli przedstawiciele Wojewody i Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Odwiedziliśmy także grób byłego Komendanta Straży Miejskiej we Włodawie Dariusza Kazuro.

W ramach wyszkolenia strzeleckiego przeprowadziliśmy V Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie im. Dariusza Kazuro z broni pneumatycznej.

W kategorii drużyn: I miejsce zajęła Straż Miejska z Lubartowa, II miejsce Straż Miejska z Kraśnika, a III Straż Miejska z Puław.

Indywidualnie: I miejsce zajął Tomasz Furmanek z Zamościa, II miejsce Paweł Wiejak z Puław, a III miejsce Artur Ozon z Lubartowa.

Wśród komendantów najlepiej strzelali: I miejsce Jakub Bącal z Kraśnika, II miejsce Andrzej Korolczuk z Międzyrzeca Podlaskiego, a III miejsce Andrzej Toporkiewicz z Tarczyna.

Statuetkę dla najlepiej strzelającej kobiety zdobyła Małgorzata Tybura ze Straży Miejskiej w Zgierzu.

Po rozdaniu dyplomów i pucharów na wszystkich uczestników czekała niespodzianka - występ zespołu wokalnego “Mołodyczki” z Ukrainy.

CZYTAMY  DZIECIOM

W dniu 06 czerwca 2014 roku na zaproszenie dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 we Włodawie Komendant Straży Miejskiej we Włodawie Sławomir Borkowski czytał dzieciom bajkę o Kubusiu Puchatku w ramach ogólnopolskiej akcji XIII Tygodnia Czytania Dzieciom.

 

BEZPIECZNE   WAKACJE

W dniu dzisiejszym 24 czerwca w ostatnim tygodniu roku szkolnego komendant Sławomir Borkowski z włodawskiej Straży Miejskiej  spotkał się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włodawie. W pierwszej grupie informacji o bezpiecznym spędzaniu czasu wolnego podczas wakacji wysłuchały dzieci z klas I - III, a następnie uczniowie klas IV - VI.

 

SPOTKANIE Z UCZNIAMI

07 listopada zakończył się cykl spotkań z uczniami klas pierwszych Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie. W ramach programu “Bezpieczna i przyjemna szkoła” włodawska straż miejska przeprowadziła zajęcia edukacyjne, których główne tematy to odpowiedzialność za czyny karalne, konsekwencje wynikające z nierealizowania obowiązku szkolnego, problematyka narkomanii, alkoholizmu, palenia papierosów, używania dopalaczy, uzależnienie od internetu i istniejące zagrożenia, agresja i przemoc, a także bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. W trakcie dyskusji młodzież przejawiała zainteresowanie pracą strażników oraz występującymi na terenie naszego miasta zdarzeniami.

 

 

Rok 1993 Rok 1994 Rok 1995 Rok 1996 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014  Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020