PRZYSIĘGA WOJSKOWA

W dniu 11 lutego Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli uroczystą przysięgę przy włodawskim Czworoboku. Na uroczystości obecny był Premier RP Mateusz Morawiecki. Włodawska Straż Miejska aktywnie uczestniczyła w ustaleniach dot. zabezpieczenia uroczystości i informowała społeczność lokalną o ewentualnych utrudnieniach związanych z tym wydarzeniem.

 

 interwencja z bobrem

Chociaż nie mamy wyznaczonego tzw. patrolu ekologicznego zajmujemy się częstymi interwencjami wobec zwierząt dzikich i żyjących na wolności. Interwencja z 05 kwietnia zakończyła się powrotem zabłąkanego na ogródkach działkowych bobra do naturalnego środowiska.

 

 coroczny turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Stało się tradycją, że Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie gości uczestników powiatowego etapu turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 26 kwietnia uczniowie szkół podstawowych naszego powiatu zmagały się w kilku konkurencjach. Nad przebiegiem zawodów czuwali między innymi włodawscy strażnicy miejscy.

 

Rok 2018 jest rokiem jubileuszowym

utworzenia Straży Miejskiej we Włodawie.

Uroczystości związane z obchodami 25-lecia rozpoczęły się już w dniu 09 maja mszą świętą w Kościele pw. Św.Ludwika. Mszy przewodniczył Ks. Dziekan Dariusz Parafiniuk wraz z Ojcem Przeorem Klasztoru Paulinów we Włodawie Dariuszem Cichorem.

W sali kina Włodawskiego Domu Kultury odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem wielu znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczycili miedzy innymi duchowni, władze powiatu, miasta, przedstawiciel wojewody, radni, komendanci Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Leśnej, Dyrektor ZK, Pani Prezes Sądu oraz Komendanci i strażnicy Straży Miejskich i Gminnych z Lublina, Świdnika, Gliwic, Szczecinka, Rzeszowa, Tarczyna, Skierniewic, Ząbek, Zgierza, Zamościa, Płońska, Słubic, Żyrardowa, Międzyrzeca Podlaskiego, Krasnegostawu, Nałęczowa, Kraśnika, Firleja, Nowego Dworu Mazowieckiego i wielu innych zaprzyjaźnionych gości z włodawską strażą miejską.

Nie zapomnieliśmy również o śp. Dariuszu Kazuro i śp. Adamie Matuszyku, którzy jeszcze tak niedawno służyli społeczności lokalnej.

Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy zaszczycili nasz jubileusz i tym, którzy o nas pamiętają.

W szczególności dziękujemy naszym najbliższym; żonom, dzieciom, rodzicom.

Gości z Polski zaprosiliśmy do zawodów strzeleckich im. Dariusza Kazuro o Puchar Burmistrza Włodawy. Rywalizacja była zacięta. W kategorii Drużyn I miejsce zdobyła Straż Miejska ze Świdnika, II miejsce Straż Miejska z Gliwic, a III równorzędne trzy Straże Miejskie ze Zgierza, Ząbek i Tarczyna.Najlepiej strzelającym Komendantem okazał się Janusz Wójtowicz ze Świdnika, drugi był Piotr Rogiński z Nowego Dworu Mazowieckiego, a trzeci Artur Głuszcz ze Skierniewic. Wśród strażników najlepiej strzelał Stanisław Boratyn ze Straży Miejskiej w Rzeszowie, drugi był Arkadiusz Fortuna ze Zgierza, a trzeci Marcin Szkudziński ze Świdnika. W kategorii Pań najlepsza okazała się Emilia Bloch z Tarczyna, druga była Katarzyna Wawrych z Zamościa, a trzecia Małgorzata Ślusarczyk również z Tarczyna. Jeszcze raz wszystkim GRATULUJEMY!!! Włodawscy strażnicy jako gospodarze i prowadzący udziału w zawodach nie brali.

Po wszystkich oficjalnych uroczystościach znaleźliśmy czas by przyjezdnym naszym gościom pokazać Włodawę i najbliższą okolicę. Nie mogliśmy oczywiście pominąć naszego Klasztoru i Kościoła pw. Św. Ludwika, Zespołu Synagogalnego, Cerkwi Prawosławnej i Pałacu Zamojskich w Adampolu.

 Z okazji naszego jubileuszu Poczta Polska wydała znaczek pocztowy.

 

“Włodawa miastem bezpiecznego rowerzysty”

Współpraca Straży Miejskiej we Włodawie ze Stowarzyszeniem Włodawska Grupa Rowerowa przyniosła efekt w postaci przeprowadzenia wspólnych działań edukacyjnych propagujących bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, skierowanych w głównej mierze do dzieci i młodzieży. Działania te miały charakter wieloetapowy i prowadzone były w dniach 09 maja, 05, 07, 11 i 15 czerwca. Począwszy od konferencji w budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie, poprzez pogadanki z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, przedstawienie prezentacji multimedialnych nt. pierwszej pomocy przedmedycznej, praktyczne pokazy jazdy rowerem na miasteczku ruchu drogowego z omówieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa do rozdania naklejek odblaskowych na rowery.

 

Nasz Kapelan

Od roku Włodawska Straż Miejska miała duchowego opiekuna, nieetatowego kapelana, Paulina - Ojca Dominika.Został On jednak skierowany do pracy na Ukrainie w Kamieńcu Podolskim. W dniu 01 sierpnia przy kawie w siedzibie naszej straży wspólnie z Panem Burmistrzem podziękowaliśmy Ojcu Dominikowi za wspólny czas i modlitwę.

 

100-lecie Niepodległości

W ramach ogólnopolskich oraz miejskich obchodów z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości włodawscy Strażnicy Miejscy w głównej mierze dbali o bezpieczeństwo uczestników uroczystości z tym związanych, a Komendant w dniu 09 listopada posadził jednego ze 100 dębów na 100-lecie Niepodległości.

 

SZLACHETNA PACZKA

Włodawscy strażnicy dołączyli się do pracowników Urzędu Miejskiego we Włodawie i w dniu 07 grudnia przekazali do sztabu akcji “Szlachetną Paczkę”.

 

 

Rok 1993 Rok 1994 Rok 1995 Rok 1996 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014  Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020